UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - PartnerTech

11:32 / 1 mars 2012 Article

PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare i business to business-segmentet. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa, USA och Asien.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för historiska nyckeltal och kvartalsvisa prognoser

Klicka här för att se en videointervju med bolagets VD

om_bolaget