UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders fortsatt köpsugna i flera småbolag

10:06 / 26 mars 2012 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

 

Studsvik har Malte Edenius, styrelseledamot i ett av Studsviks dotterbolag, fortsatt köpa aktier i bolaget. Under perioden har han köpt ytterliggare 11 000 aktier.

I Net Entertainment har VD Per Eriksson köpt 5000 aktier.

I Consilium har styrelseordföranden och huvudägaren Carl Adam Rosenblad sålt 3360 aktier.

I Swedol har huvudägarna, familjen Zetterberg, ökat innehavet. Rolf Zetterberg har köpt 27 000 aktier och Oda Ilse Zetterberg har köpt 10 000 aktier.

I PartnerTech har närstående till Christer Thörn köpt 500 aktier.

I Proact har VD Olof Sand sålt 50 000 aktier.

I Elanders har sex insynspersoner köpt aktier. Utöver att VD Magnus Nilsson köpt 17 000 aktier så ser köpen ut enligt följande: Per Olof Brodin, 5000 aktier, Cecilia Lager, 9400 aktier, Andreas Wikner, 2000 aktier, Jonas Brännerud 4000 aktier, Annika Bohlin, 1000 aktier.

I SinterCast har styrelseledamoten Laurence Vine-Chatterton köpt 800 aktier.

I Uniflex har personalchefen Malin Norbäck sålt totalt 12 000 aktier i flera separata transaktioner.

I Avonova har regionchefen Kajsa Wannberg köpt 10 000 akier.

I Image Systems har VD Klas Åström köpt totalt 265 025 aktier. Styrelseledamoten Hans Izos har också köpt totalt 700 000 aktier och 300 000 betalda aktier i den just avslutade nyemissionen.

I FastPartner har styrelsesuppleanten Anders Keller sålt 10 000 aktier.

I Dannemora har styrelsesuppleanten Robert Eek köpt 80 000 aktier.

I Eolus Vind har projekteringschefen Hans Christian Schulze köpt 200 aktier och styrelseledamoten Bengt Johansson sålt 7490 aktier.

I MedCap har styrelseledamoten Anders Hansen köpt 13 000 aktier.

I Trygga Hem har styrelseledamoten Thord Wilkne köpt 25 926 aktier.

I Vinovo har VD David Malmström köpt 11 499 aktier.