UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt hög insideraktivitet i börsens mindre och medelstora bolag

10:49 / 12 mars 2012 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Phonera fortsätter styrelseledamoten Michael Lindström att sälja aktier. Denna gång uppgick försäljningen till 5 000 aktier vilket ger ett totalt innehav om 110 000 aktier.

I Arise Windpower fortsätter VD Peter Nygren att ligga på säljsidan. Han sålde 5 000 aktier den 24:e februari vilket ger honom ett sammanlagt innehav om 1 088 737 aktier.

I Studsvik är de insynsregistrerade personerna fortsatt aktiva. Sedan den 23:e februari har Malte Edenius, styrelseledamot i ett av Studsviks dotterbolag, köpt 35 000 aktier i bolaget. Anders Jackson, VD, har köpt 3 235 aktier i bolaget.

I ProfilGruppen har huvudägaren Beng Stillström köpt 100 000 aktier i bolaget. Före transaktinen ägde han 17,6 % av bolaget och var såldedes den största ägaren. Samtidigt har styrelseledamot Kjell Svensson köpt 3 000 aktier i bolaget och hans sammanlagda innehav uppgår nu till 8 000 aktier.

I Nordic Service Partners har Johan Persson, chef för Sales and Operations, köpt 6 058 aktier i två omgångar. Hans totala innehav är nu 11 858 aktier.

I Proact har närstående till VD Olof Sand köpt 310 aktier i bolaget.

I Lagercrantz har både VD Jörgen Wigh samt Henrik Ekelund köpt aktier i bolaget. Jörgen Wigh köpte 1 778 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 16 562 aktier. Henrik Ekelund köpte 1 100 aktier och hans totala innehav uppgår till 9 000 aktier.

I ReadSoft har försäljningschefen Peter Hörwing sålt 1 578 aktier. Hans innehav uppgår efter försäljningen till 63 151 aktier.

I Sensys Traffic har styrelseledamot Ingemar Skogö köpt 40 000 aktier i det egna bolaget. Då detta var hans första registrerade insidertransaktion uppgår hans innehav nu till 40 000 aktier.

I Arcam har VD Magnus René samt styrelseledamot Henrik Hedlund köpt aktier i det egna bolaget. Magnus René köpte 97 482 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 1 660 539 aktier. Henrik Hedlund köpte 1 020 000 aktier och hans totala innehav uppgår till 3 278 333 aktier.

I ITAB Shop Concept har flertalet ledande befattningshavare omvandlat konvertibler till aktier. Klicka här för att se en sammanfattning över transaktionerna.

I CellaVision har VD Yvonne Mårtensson köpt 5 000 aktier i det egna bolaget. Genom bolag och privat äger Yvonne Mårtesson totalt 110 000 aktier i CellaVision.

I Svedbergs har produktchefen Dan Pettersson köpt 1 500 aktier i det egna bolaget. Då det var den första registrerade insidertransaktionen för honom uppgår hans totala innehav till 1 500 aktier.

I Bringwell köpte styrelseledamoten Jon Jonsson den 24:e februari ytterligare 500 000 aktier i det egna bolaget. Totalt uppgår hans innehav till 6 035 298 aktier.

I Empire har Bengt Stillström köpt ytterligare 96 245 aktier. Samtidigt sålde VD Per Björkman 20 000 aktier i bolaget.

I Eolus Vind har styrelseledamot Bengt Johansson sålt aktier i flera omgångar. Totalt uppgår försäljningen till 12 510 aktier.

I Jays har styrelseledamot Jakob Johansson sedan februari månads början sålt 325 828 aktier i det egna bolaget. Under samma period köpte han 50 000 aktier varvid nettoförsäljningen blir 275 828 aktier. Styrelseledamoten Fredrik Vojbacke har under samma period sålt 4 000 aktier i det egna bolaget.

I MedCap har styrelseledamot Anders Hansen samt styrelseordförande och huvudägaren Bengt Julander köpt aktier i flertalet omgångar. Anders Hansen har köpt totalt 30 734 aktier under 2012. Bengt Julander har köpt 415 351 aktier under mars månad.

I Trygga Hem har Terese Brandwold sålt 1 501 aktier i det egna bolaget. Hennes innehav uppgår nu till 1 349 aktier.