UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen utklassar OMXS30

10:22 / 3 februari 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120203

Småbolagen fortsätter att utklassa de större och under veckan som gått har RSX stigit med 3,1 % vilket kan jämföras med OMXS30 som stigit med 1,9 %. Även på en månads sikt samt sedan årsskiftet kvarstår skillnaderna då utvecklingen för de mindre bolagen nu i det närmaste är dubbelt så stor som för de större. Sett på ett års sikt ser vi dock att stora skillnader kvarstår till de större bolagens favör, dock har detta avstånd minskat betydligt sedan december månad då det var som störst.