UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen har stigit 17,3 procent sedan årsskiftet

13:54 / 24 februari 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120224

Under ytterligare en vecka har de mindre bolagen presterat bättre än de större och denna gång utvecklades RSX 0,5 procentenheter bättre än OMXS30. Även på månads- och årsbasis kvarstår skillnaden och uppgår nu till 1 procentenhet respektive 6,3 procentenheter. Sett på ett års sikt kvarstår dock den stora skillnaden indexen emellan, dock har RSX knappat in avståndet något under 2012.