UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - VIT, RSOF, DIBS, VBG, 3L, THEM, BONG, ZETA, GENI, MROX, MEAB, PROF

13:48 / 15 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 89,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -10,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 192,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22,1%.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 38,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21,3%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 292,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,8% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.

3L System: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 21,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -38,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 18,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,3%.

Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 905,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -3,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 50,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,6 %.

ZetaDisplay: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 32,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -14,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,7%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 6,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -22,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 30,7%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 176,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,4 %.

ProfilGruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 239,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,1 %.