UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - TAGR, HEDS, AVON, VINO

13:58 / 27 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 123,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,1%.

Hedson: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 75,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.

Avonova: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 89,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 139,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,9%.

Vinnovo: Remium analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 149,7 MSEK vilket motstvarar en tillväxt om 27%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK mostvarande en rörelsemarginal om 2,0%.