UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - SDAB, SWOL, ENDO, EMP, SINT, NSP

16:08 / 21 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 23,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 120,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 397,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 62,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,7%.

Endomines: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 38,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 36,5%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 124,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%.

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,1% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 24,7 %.

Nordic Service Partners: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 144,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 %.