UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - PRIC, DONE, AWP, SMAQ, PLED, AQER

10:02 / 16 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 182,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,0%.

Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 46,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.

Arise Windpower: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 43,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 105,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,1%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 14,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

PledPharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 3,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 11,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -36,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.