UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - PHON, ADDT, NET, MSON, MOB, HMED

09:13 / 8 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 100,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,5%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 (oktober-december) en nettoomsättning om 1326,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 113,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

Net entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 123,5 MSEK vilket motsvarar tillväxt om 24,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 34,3%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 309,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.

Moberg derma: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 129,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Hansa Medical: Remiums analytiker förväntar sig under Q3-4e en nettoomsättning om 1,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.