UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - PAR, DORO, PACT, DUNI, STIL

09:18 / 14 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 496,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -28,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -241,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 268,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 823,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 73,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 43,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1108,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 158,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,3%.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 26,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.