UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - OPCO, BWL, ALNX, DELT, KAN, CONS

13:07 / 22 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 183,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,5%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 192,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 23,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,0%.

Deltaco: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 113,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Kancera: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 3,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 303,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%.