UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - MCAP, CAT, SHEL, G5EN, ATEL, ELOS, GHP

08:47 / 23 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 (november-januari) en nettoomsättning om 83,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,3%.

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 279,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 19,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 96,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,0%.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 206,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 98,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 116,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 229,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.