UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - LJGR, NIS

10:28 / 17 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 428,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,2%. Driftnettot förväntas uppgå till 267,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 62,4%.

Nischer: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 85,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,9%.