UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - INDT, NOBI, CEVI, IS, SVIK

10:50 / 13 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Indutrade: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 2031,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 192,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 %.

Nobia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 3280,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,9 %.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 47,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 25,2 %.

Image Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 34,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 120,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,4 %.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 336,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4 %.