UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CSN, LAGR, ITAB, SVED

16:50 / 7 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 238,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 (oktober-december) en nettoomsättning om 556,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1032,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 82,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,0%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 114,2 MSEK vilket motsvarar en obefintlig tillväxt (0,0%). Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,1%.