UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - BIOG, CTT, POOL, SAGA, CZON, HMS, MSC, ELEC

09:15 / 9 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 84,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,6%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 23,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 313,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -17,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.

Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 215,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,8%. Driftnettot förväntas uppgå till 185,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 86,0%.

Cryptzone: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 11,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 102,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal 19,7%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 11,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 331,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -6,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,2%.