UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ANOD, PREC, MSAB, FNOX

09:26 / 2 februari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 386,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 43,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 9,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 37,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,5%.

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 36,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,0%.