UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - RusForest

15:50 / 7 februari 2012 Article

RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag med verksamhet i Ryssland, närmare bestämt i Archangelskregionen samt i östra Sibirien. Genom långfristiga skogsarrenden förfogar RusForest över en stor mängd avverkningsrätter i dessa regioner och utifrån denna råvara producerar bolaget en rad sågade träprodukter.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för historiska nyckeltal och kvartalsvisa prognoser

Klicka här för att läsa en teknisk analys på aktien

om_bolaget