UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideraktiviteten på nytt hög bland börsens mindre och medelstora bolag

13:40 / 27 februari 2012 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Lagercrantz har Henrik Ekelund köpt 1 900 aktier i totalt två omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 7 900 aktier.

I FormPipe har VD Christian Sundin flyttat 147 393 aktier från kapitalförsäkring till ISK, det har alltså inte ändrat Sundins totala innehav. Joakim Alfredson, finansdirektör har gjort samma procedur.

I Novestra har styrelseledamot Jan Söderberg minskat sitt innehav, i form av gåva, med 2 571 000 aktier.

I Phonera fortsätter styrelseledamot Michael Lindström att minska sitt ägande och har sålt ytterligare totalt 3 883 aktier i två omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 115 000 aktier.

I Studsvik har VD tillika styrelseledamot i dotterbolag Anders Jackson köpt totalt 4 200 aktier i två olika omgångar. Jacksons totala innehav uppgår nu till 4 270 aktier. Malte Edenius som är styrelseledamot i dotterbolag har fortsatt öka sitt innehav i aktien och har nu köpt ytterligare 27 436 aktier. Edenius totala innehav uppgår nu till 97 000 aktier vilket motsvarar 1,2% av kapitalet och rösterna, detta innebär således att han är den 9:e största ägaren i bolaget.

I Doro har Per-Åke Dahlberg köpt 1 300 aktier vilket även motsvarar hans totala innehav.

I Addnode har det skett en rad insynsregistrerad handel. Detta i samband med ett nyinrättat aktiesparprogram som beslutades på årsstämman den 4 maj 2011. Boel Wängdahl, Lena Ottesen, Urban Näsamn, Mats Läckgren, Rolf Kjaernsli, Petra Hägglund, Staffan Hanstorp, Ronny Gustavsson, Jonas Gejer, Jenny Curtsdotter och Johan Andersson har samtliga de senaste två veckorna varit inblandade i detta.

I Arise Windpower har VD tillika styrelseledamot Peter Nygren sålt aktier. Nygren sålde genom maka 30 000 aktier och sedan för egen räkning totalt 15 000 aktier. Hans totala innehav uppgår till 1 093 737 aktier vilket motsvarar 3,3% av kapitalet och rösterna. Han är således 10e största ägaren i bolaget.

I Midsona har CFO Lennart Svensson köpt 1 400 aktier. Svenssons totala innehav uppgår nu till 11 816 aktier.

I Pricer har Arnaud Lecat, Vice President Store Solution, sålt 12 500 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 14 550 aktier.

I Vitec har styrelseledamot Jan Friedman köpt totalt 688 aktier i totala tre olika omgångar. Friedmans totala innehav uppgår nu till 11 444 aktier.

I Avonova har Roland Thörnroos, styrelseordförande i Hansahälsan, gjort en förstagångsanmälan om totalt 4 016 aktier. Vidare har även affärsområdeschef Monica Thorén gjort en förstagångsanmälan, denna om 20 000 aktier.

I ReadSoft har styrelseledmoterna tillika huvudägarna Lars Appelstål och Jan Andersson sålt vardera 600 000 aktier. De båda nämnda innehar efter dessa transaktioner vardera aktier motsvarande 10,7% av kapitalet.

I Byggmax har styrelseledamot Lottie Svedenstedt köpt 10 000 aktier vilket motsvarar hennes totala innehav.

I Indutrade har VD Johnny Alvarsson sålt 10 000 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 17 650 aktier.

I Eolus Vind har styrelseledamot Bengt Simmingsköld sålt 10 210 aktier.

I Trygga Hem har Terese Brandwold, verksam på affärsområdet marknad, sålt 1 401 aktier. Brandwolds totala innehav uppgår nu till 1 449 aktier.

I WeSC har styrelseledamot Jan Carl Adelswärd sålt 7 500 aktier. Adelswärds innehav uppgår nu till 112 300 aktier.