UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insidertransaktioner bland börsens mindre och medelstora bolag

10:07 / 17 december 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Addtech har flera insynspersoner sålt delar av sina innehav. Bland dem finns affärsområdeschefen Henrik Möller som sålt 5000 aktier.

Polyplank fortsätter styrelseordförande Leif Jilkén öka sitt innehav med ytterligare 587 aktier och äger nu totalt 1 456 076 aktier. Även bolagets VD, Kenth Danielsson har ökat sitt innehav med 5381 aktier.

I Itab Shop Concept har controllern Samuel Wingren köpt 1170 aktier. Även Karin Alvudd har köpt 400 aktier.

Opcons största ägare B.O. Intressenter AB, som ägs av styrelseordförande Mats Gabrielsson, har utöver sin tidigare andel tecknat sig för ytterligare ca 26 miljoner aktier i den nyligen avslutade emissionen, vilket innebär att Mats Gabrielssons ägande genom bolag och närstående initialt kommer att uppgå till ca 28 procent.

I Duni har affärsområdeschefen Maria Wahlgren köpt 2000 aktier.

I Eurocon har styrelseledamoten Ulf Rask sålt 46 315 aktier och äger efter transaktionen ca 2 725 000 aktier.

I Aqeri har VD Manne KA Koerfer sålt 2000 aktier.

Bringwell fortsätter Jon Jonsson att öka på sitt ägande och har köpt ytterligare 3 715 000 aktier. Efter transaktionen äger han totalt 13 381 750 aktier.

MedCap har styrelseordförande Bengt Julander köpt 350 000 aktier och äger nu totalt 31 214 096 aktier.

I SJR har VDn Per Ogunro sålt 6766 aktier och hans innehav uppgår till 1 479 810 aktier.

Vinovo har VD David Malmström köpt 3000 aktier.

Lagercrantz har styrelseledamoten Jörgen Wigh köpt 1780 A-aktier.

Systemair har styrelseledamoten Jürgen Zilling sålt ytterligare 500 aktier.