UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys av börsens mindre och medelstora bolag ger blandade signaler

09:46 / 3 december 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén vid tre olika tillfällen ökat sitt innehav med totalt 1 731 aktier. Även bolagets VD, Kenth Danielsson har ökat sitt innehav med 1 551 aktier.

I Proact har Olof Sand som är avgående VD, sålt 57 647 aktier och har nu ett innehav på 53 418 aktier. Eva Wallin har vid två tillfällen sålt totalt 1 556 aktier.

I Arise Windpower har Per-Erik Eriksson, VD för dotterbolaget Arise Joint Ventures, köpt 4 700 aktier.

I Boule Diagnostics har Andrew Swanson, VD för CDS, vid två tillfällen sålt totalt 10 000 aktier.

I Opcon har styrelseledamöterna Ulf Ahlén och Bill Tunbrant köpt 19 000 respektive 4 300 aktier.

Anders Frisanger som är VD för ProfilGruppen köpt 4 750 aktier i det egna bolaget.

I Swedol har VD Markku Piippo vid två tillfällen köpt totalt 20 000 aktier.

I Vitrolife har VD Thomas Axelsson har vid två tillfällen köpt totalt 2 000 aktier, även finanschefen Mikael Engblom har köpt 889 aktier.

I Elos har Thomas Öster köpt 1000 aktier.

Familjen Douglas fortsätter att öka sitt innehav i HMS Networks med ytterligare 15 000 aktier.

I Accelerator Nordic har ekonomichefen Maria Wengler köpt 1000 aktier.

I Bong har ekonomichefen Håkan Gunnarsson köpt 9 190 aktier.

I eWork har styrelseledamoten Dan Berlin fortsatt minska ner sitt innehav något och sålt 4 317 aktier, även Jimmie Carling som är regionschef för Göteborg har sålt 3 900 aktier.

I Itab Shop Concept har ekonomichefen Magnus Olsson ökat på sitt innehav med 1 000 aktier och äger nu totalt 66 879 aktier.