UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - SEAM, STIL, ALNX

09:19 / 16 november 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 33,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 273,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 17,5%.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 18,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 1,5%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 32,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10%.