UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - DORO, DELT, PHON

09:12 / 7 november 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosDoro: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 197,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Deltaco: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 109,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 98,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.