UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders i börsens mindre och medelstora bolag på nytt aktiva

09:28 / 5 november 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Sectra har finanschefen Simo Pykälisto, styrelseledamöterna Carl-Erik Ridderstråle och Anders Persson köpt konvertibler till ett belopp motsvarande 2 874 000 kr.

I Moberg Derma har styrelseledamoten Gustaf Lindewald sålt totalt 1539 aktier uppdelat på två tillfällen.

I Elos har Mattias Andersson som är VD i ett av koncernens dotterbolag köpt 1000 aktier.

I PartnerTech fortsätter Traction öka på sitt innehav med 116 600 aktier. Totalt kontrollerar man nu 16,4% av bolaget.

I HMS Networks har Latour köpt ytterligare ca 50 000 aktier under slutet av oktober och äger nu totalt 22,7% av kapital och röster.

I Systemair fortsätter insiderförsäljningarna och styrelseledamoten Elisabeth Westberg sålde totalt 2 000 aktier.

I eWork har styrelseledamoten Anna Storåkers köpt sina första aktier, totalt 2 000 aktier.

Nordic Service Partners styrelseledamot Jeppe Droob fortsätter öka på sitt innehav och har köpt ytterligare 27 114 aktier. Totalt uppgår hans innehav nu till 252 718 aktier.

I Empire har styrelseledamoten Bengt Stillström köpt ytterligare 165 244 aktier och har nu ett innehav på totalt 1 826 305 aktier.

I MedCap har Bengt Julander som är styrelseordförande köpt totalt 800 000 aktier vid två tillfällen.