UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Betydande insideraktivitet efter rapportperioden

09:56 / 19 november 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Bringwell har styrelseledamoten Jon Jonsson ökat sitt innehav med 668 944 aktier och äger efter transaktionen totalt ca 9,7 miljoner aktier.

I Dannemora Mineral har styrelseledamoten Lennart Falk sålt 2000 aktier.

I DIBS Payment Services har VD Eric Wallin köpt 5000 aktier och Daniel Larsson, som är kommersiellt ansvarig, har köpt 1500 aktier.

I Eolus Vind har vice VD Hans-Christian Schulze köpt 1500 aktier och styrelseledamoten Bengt Simmingskiöld  köpt 1100 aktier. Även styrelseledamoten Tord Johansson har vid tre tillfällen köpt totalt 19 080 aktier.

I Sectra har Claes Lundström, forskningsansvarig, köpt 5412 aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén köpt totalt 700 aktier och VD Kenth Danielsson köpt 3000 aktier. Även styrelseledamoten Mattias Lindahl har köpt 1100 aktier.

I Phonera har affärsområdesansvarige Per Jansson sålt totalt 2000 aktier samtidigt som Kristoffer Ottosson, driftsansvarig för dotterbolaget Availo, köpt 205 aktier.

I ProfilGruppen har bolagets VD Anders Frisinger köpt 1080 aktier.

I Arcam har styrelseledamoten Tommy Klein köpt 2329 aktier, ekonomichefen Johan Brandt har köpt 711 aktier och produktchefen Johan Ohlson har totalt köpt 2600 aktier.

I eWork har vice VD Sofie König sålt 50 000 aktier till ett värde kring 1 750 000 MSEK. Även styrelseledamoten Dan Berlin har sålt 4000 aktier och regionchef Jimmie Carling sålt 3924 aktier.

I Global Health Partner har affärsområdesansvarige Daniel Öhman sålt 20 000 aktier till ett värde kring 76 000 SEK.

I Studsvik har styrelseledamoten Malte Edenius vid fyra olika tillfällen köpt totalt 6050 aktier till ett värde av cirka 165 000 SEK.

I Elos har Lars Öster och Maria Rosell via bolag köpt totalt 6050 aktier.

I Byggmax har affärschefen Mikael Bengtsson sålt 3000 aktier och äger totalt 90 000 aktier.

I Lagercrantz har Lena Birdal köpt 500 aktier samtidigt som styrelseledamoten Lennart Sjölund sålt 6000 aktier.

I Partnertech har familjen Stillström via bolag köpt 562 000 aktier till ett värde av cirka 12 MSEK.

I Indutrade har VD Johnny Alvarsson köpt totalt 400 aktier.