UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders passar på inför rapporterna

10:33 / 8 oktober 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Arcam fortsätter insiderköpen och produktionschefen Johan Ohlson har ökat sitt innehav såväl genom aktie- som optionsköp.

I Aqeri har styrelseordförande Göran E Larsson köpt 325 275 aktier.

I East Capital Explorer fortsätter Peter Elam Håkansson, förvaltningsansvarig, att via bolag öka sitt innehav med ytterligare 231 500 aktier.

I Elos har bolagets största ägare, familjen Öster, köpt ytterligare 3 950 aktier. Även Maria Rosell har köpt 1000 aktier.

I Eurocon har Johan Westman som är platschef köpt 6 000 aktier.

I MedCap har Bengt Julander vid tre tillfällen köpt 144 822 aktier. Styrelseledamoten Anders Hansen har också ökat på sitt innehav med 15 000 aktier.

I Opcon har Tom Gustavsson som är VD för affärsområdet Engine Efficiency sålt totalt 5 830 aktier.

I Precise Biometrics har Torbjörn Clementz köpt 61 000 aktier.

I Systemair fortsätter styrelseledamoten Jürgen Zilling minska ner sitt innehav och har sålt ytterligare 2 062 aktier. Efter försäljningen äger han 5 538 aktier. Även Mats Lund, produktionsdirektör, har sålt 6 000 aktier under perioden.

Värt att notera i Vitrolife är att flertalet insiders valt att köpa aktier inför utdelningen av Xvivo. Styrelseledamoten Carsten Browall har köpt 4 000 aktier och Mikael Engblom köpt 1 000 aktier.

I Vostok Nafta har Anders F. Börjesson köpt totalt 5 000 aktier, även William Lundin har ökat på sitt innehav med 4 000 aktier.