UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - PACT, BIOG, EWRK, HMS, VBG, RSOF, ULX, VINO, CSN

10:10 / 22 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 523,7 MSEK vilket motsvarar en minskning om 0,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Biogaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 65,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 30%.

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 730,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 103,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 263,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 190,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 19,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 444,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

Vinovo: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 120,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 233,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,6 MSEK vilket motsvarande en rörelsemarginal om 13,5%.