UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - NOLA, PART, DUNI, PROF, PAR, 2E, HEDS, EMP, PREC

09:16 / 23 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosNolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 879,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 66 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

Partnertech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 551,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,4%.

Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 935,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 103,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11%.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 540,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 143,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 26,5%.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 145,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till - 6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -4,1%.

Hedson Technologies: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 63,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 27,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -70,1%.