UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - MSON, BMAX, POOL, SVIK, ELOS, ADDT, CEVI, MSC, SMAQ, DMAB, ELN, NOBI, METV, MROX, SVED

09:10 / 25 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosMidsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 224,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 26%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Byggmax: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1215,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 126,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 247 MSEK vilket motsvarar en minskning om 6,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 0,9%.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 293,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,6%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 114,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2012/2013 en nettoomsättning om 1366,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 105,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 41,9 MSEKvilket motsvarar en tillväxt med 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,4%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 14,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om - 3,4%.

Dannemora Mineral: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 70,3 MSEK vilket motsvarar en extrem tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -12,4%.

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 6,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -14,8%.

Nobia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2953,5 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 59,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2%.

Metallvärden: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 12,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 28,4%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om  84,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.