UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - LJGR, PROB

09:14 / 17 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosAtrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 465 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,9%. Driftnettot förväntas uppgå till 324,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 69,8 %.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om  25,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.