UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ELAN, BWL, PROF

09:16 / 19 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosElanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 486,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 179 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1%.

Profilgruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 195,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3%.