UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - DIOS, LAGR, VIT, ANOD, THEM, FPAR, MOB, NSP, DONE, TAGM, SOF

09:25 / 24 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosDiös: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter på  336,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 129,2%. Driftnetto förväntas uppgå till 198 MSEK. motsvarande en överskottsgrad om 58,8%.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2012/2013 en nettoomsättning om 619,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 55,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 90,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,4%.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 290,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 18 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter på  162,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 43,4%. Driftnetto förväntas uppgå till 106,8 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 65,7%.

Moberg Derma: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 26,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%.

Nordic Service Partners: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 186,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 37,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om  - 19,4%.

Softronic: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 107,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 17,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.