UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ARCM, MSAB

09:14 / 18 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosArcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 14,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -30,8%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 37,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,6 MSEK motsvarande en  rörelsemarginal om 25,5%.