UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - EOLU

09:13 / 29 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosEolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 (2011/2012) en nettoomsättning om 826,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 82,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 61 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%.