UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet bland småbolagens insiders

11:06 / 22 oktober 2012 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

MedCap fortsätter styrelseordförande Bengt Julander att öka sitt innehav, denna gång med ytterligare 164 000 aktier.

Catella har styrelseordförande Johan Claesson köpt 519 364 aktier och har nu ett totalt innehav på 38 480 821 aktier.

Systemair har styrelseledamoten Elisabeth Westling minskat sitt innehav med 1643 aktier till ett värde av cirka 140 000 kr.

OPUS Group har flertalet insiders valt att teckna aktier i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Bland andra har bolagets två största ägare Magnus Greko och Lothar Geilen ökat sina innehav.