UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen fortsätter att stiga

09:33 / 27 januari 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120127

Sedan förra torsdagen har RSX stigit med 1,4 procentenheter medan OMXS30 under samma tidsperiod steg med 0,8 procentenheter. Den riktigt markanta skillnaden finner vi dock om vi ser till den senaste månaden tillika utvecklingen sedan årsskiftet då småbolagen stigit näst intill dubbelt så mycket som de stora. På ett års sikt ser vi dock fortsatt att den röda grafen (RSX) befinner sig en bra bit under den blå grafen (OMXS30). Denna typ av skillnader har historiskt sällan bestått under längre tidsperioder.