UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - NOLA, FPAR

09:15 / 31 januari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 759,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 51,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 121,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,9%. Driftnettot förväntas uppgå till 72,1 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 59,3%.