UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - EOLU, BMAX, SENS

10:42 / 25 januari 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 (september-november) en nettoomsättning om 633,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 65,1 MSEKmotsvarande en rörelsemarginal om 10,3 %.

Byggmax: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 584,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 37,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Sensys traffic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 45,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.