UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Intensiv insiderhandel innan årsskiftet i mindre och medelstora bolag

10:34 / 2 januari 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Poolia har styrelseledamoten Margareta Barchan köpt totalt 4000 aktier, hennes innehav uppgår nu till 10 000 aktier

I HMS Networks har Gustaf Douglas köpt totalt 172 000 aktier

ITAB Shop Concepts styrelseledamot Stig-Olof Simonsson har köpt 24 529 aktier och hans innehav uppgår i dagsläget till 439 713 aktier och 8 301 950 konvertibler.

I East Capital Explorer har styrelseledamoten Paul Bergqvist köpt 2000 aktier och hans totala innehav uppgår i dagsläget till 16 000 aktier.

I Nordic Service Partners har storägaren Ulf Wahlstedt sålt 7500 aktier, hans innehav uppgår emellertid till 1 112 868 aktier efter transaktionen.

I Lagercrantz har flertalet insidertransaktioner rapporterats vilka är hänförliga till optionslösen i ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

I Arcam har Johan Ohlson, Chief Operating Officer, köpt 311 077 aktier både privat och via bolag från att tidigare inte ha ägt några aktier alls.

I Cision har Viktor Wågström, Business Controller, köpt 800 aktier. Efter transaktionen uppgår hans innehav till 2000 aktier.

I Nobia har styrelseledamoten Johan Molin köpt totalt 56 402 aktier, hans innehav uppgår i dagsläget till totalt 75 652 aktier.

I Opcon har bolagets ordförande Mats Gabrielsson genomfört flera transaktioner, båda privat och via bolag. Han har sålt 475 000 aktier netto och äger i dagsläget inga aktier via bolag. Gabrielssons totala ägande inklusive familjemedlemmars innehav uppgår till 24 926 213 aktier motsvarande nästan 19% av bolaget.

I Readsoft har de ledande befattningshavarna Anna Ronnelin och Lars Hörberg utnyttjat sina konvertibler. Ronnelins ägande uppgår till 3000 aktier och Hörbergs ägande uppgår till 12 000 aktier.

I 2E Group har VD Tomas Gustafsson köpt 9300 aktier, hans innehav uppgår nu till 97 077 aktier.

I Aqeri har storägaren Hubert Johansson köpt 3800 aktier, hans innehav uppgår nu till 26 350 aktier.

I Bringwell har styrelseledamoten Jacob Röjdmark sålt totalt 1 529 628 aktier, hans innehav uppgår nu till 7 297 887 aktier.

I Hansa Medical har ordföranden och storägaren Bo Håkansson köpt 350 503 aktier, hans innehav uppgår nu till 7 416 906 aktier.

I SJR har VD Per Ogunro sålt totalt 15 690 aktier under de senaste veckorna. Hans totala innehav uppgår till 1 594 810 aktier i dagsläget.

I ZetaDisplay har VD Leif Lijebrunn erhållit 500 000 teckningsoptioner, han äger utöver detta 200 000 aktier.