UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insidertransaktioner i mindre och medelstora bolag inför rapportperioden

10:20 / 30 januari 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Allenex har styrelseledamot Monica Caneman gjort en återbetalning av konvertibler om totalt 91 650 stycken. Canemans totala innehav uppgår till totalt 128 331 aktier.

I AllTele fortsätter huvudägare Mark Hauschildt köpa aktier. Den 20e januari ökade Hauschildt portföljen med ytterligare 100 000 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 3 259 293 aktier - motsvarande 26,4% av kapitalet och rösterna.

I Elos har Maria Rosell, Lars Öster, Sture Öster och Thomas Öster - alla större innehavare - köpt 2 290 aktier.

I Avonova har Kajsa Wannberg, insynsregistrerad i egenskap av regionchef, köpt 9 370 aktier.

I Nordic Service Partners har större innehavare Ulf Wahlstedt sålt 10 000 aktier. Wahlstedts totala innehav uppgår nu till 1 102 868 aktier.

I Eolus Vind har Thomas Andersson, byggchef, köpt 1 000 aktier. Hans totala innehav uppgår till 6 200 aktier. Även försäljningschef Sven-Arne Blad har köpt 1 000 aktier vilket var de första aktierna han köpte då hans innehav nu uppgår till 1 000 st.

I SJR har VD Per Ogunro med familj sålt totalt 37 500 aktier i två omgångar. Således uppgår det totala innehavet nu till 1 544 810 aktier.

I WeSC har styrelseledamot Jan Carl Adelswärd köpt totalt 6 000 aktier i två omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 119 800 aktier. CFO Petra Freimark har sålt 2 000 aktier vilket innebär att Freimarks totala innehav nu uppgår till 500 aktier.