UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aktiviteten bland insiders går ner inför rapportperiod

14:23 / 16 januari 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I SkiStar har familjen Paulsson utökat sitt innehav och tillsammans köpt 750 000 aktier. Enligt ett flaggningsmeddelande kontrollerar nu bolaget Stjärnhimlen Invest 15,7 % av kapitalet och 22 % av rösterna i SkiStar.

I Vitec har ett flertal ledande befattningshavare tecknat konvertibler, bland annat Fredrik Ruben som är VD för det noterade dotterbolaget 3L System. Totalt har konvertibler för 390 000 kr tecknats kring årsskiftet.

I Proact har ett flertal insidertransaktioner skett där bland annat VD Olof Sand löst optioner och nettoökat sitt innehav av aktier. Under januari har han ökat sitt innehav med sammanlagt 29 895 aktier. Anders Hultmark, styrelseledamot, har sålt aktier i två omgångar om totalt 14 654 aktier.

I AllTele fortsätter huvudägaren Mark Anthony Hauschildt att köpa aktier. I början av januari köpte han ytterligare 415 753 aktier i bolaget.

I Nordic Service Partners har Jeppe Droob, större innehavare, köpt aktier i två omgångar under januari månad. Sammantaget uppgår hans köp till 35 793 aktier.

I Addnode har styrelseledamot Lars Save sålt 18 000 aktier i början av januari. Hans innehav uppgår nu till 30 000 aktier.

I Trygga Hem har Jonas Gudmunds, styrelseledamot, köpt 3 000 aktier i början av januari. Han är en av de större ägarna och det totala innehavet uppgår till 2 793 831 aktier.

Övriga insidertransaktioner har skett i Sotkamo Silver, PhoneraFormPipe, Image Systems, MSC Konsult och ITAB Shop Concept.