UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Uniflex - Update

11:22 / 23 september 2011 Article

Om_bolaget

Nyheter

  • 6/4: Telenor Sverige AB förlängde ramavtalet avseende bemanning med Uniflex Bemanning. I avtalet garanteras inget ordervärde men under 2010 köpte Telenor Sverige AB bemanningstjänster från Uniflex Bemanning för 150 MSEK och Uniflex bedömer att den volymen kommer öka. Läs hela pressmeddelandet här.
  • 13/4: Fastställande för vilken dag aktiespliten (5:1) ska genomföras. Avstämningsdagen för uppdelningen av aktier blev den 23 maj 2011 vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelning är den 18 maj 2011. Efter uppdelningen kommer antalet aktier uppgå till 17 361 690, varav 4 023 815 A-aktier vilket innebär ett röstvärde på 1 och 13 337 875 B-aktier motsvarande ett röstvärde på 1/5. Det totala antal röster i bolaget uppgår till 6 691 390. För mer information, klicka här.

Analys

  • Placera.nu har gjort 4 analyser på Uniflex. Av de genomförda analyserna att döma anses Uniflex vara en attraktiv aktie. Skapa dig en egen uppfattning genom att klicka på följande länkar för att läsa analyserna:
  • Aktien handlas kring ett intervall bland intressanta nivåer med signifikant stöd vid 35 kr. För att läsa hela tekniska analysen, klicka här.
  • Q2 blev ännu ett imponerande kvartal omsättningsmässigt med en omsättningstillväxt på 44,5 % vilket innebar att omsättningen nu uppgick till 406,2 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK vilket innebär en rörelsemarginal på 2,3 %. Vad som ligger bakom det låga rörelseresultatet är fördelningen av arbetsdagar mellan månaderna som påverkat Uniflex negativt. Detta innebär då att man fått betala ut ovanligt mycket garantilöner. Titta på fler nyckeltal här.
  • Remiums analytiker estimerar ett P/E-tal på 10 att jämföra med bolag inom samma bransch där SJR:s P/E-tal estimeras till 9 och Poolias P/E-tal estimeras till 11,9. Förväntad direktavkastning uppgår till 6,5 %. Jämför fler nyckeltal här.

Insider & Mäklarstatistik

  • Parallellt med den genomförda spliten (5:1) har en rad insidertransaktioner skett. Däribland har VD Jan Bengtsson, styrelsemedlemmarna Monica Lindstedt, Curt Lönnström samt styrelseordförande Björn Örås köpt och sålt aktier vid ett flertal olika tillfällen. För mer detaljerad lista, klicka här.
  • Totalt har 26 olika mäklare handlat i aktien de senaste tre månaderna. SEB Enskilda och E*Trade Bank dominerar där SEB Enskilda har nettoköp 163 936 aktier till en snittkurs på 40,43 kr. På säljsidan toppar E*Trade med 57 420 antal sålda aktier till en snittkurs på 39,88 kr. För en detaljerad mäklarstatistik, klicka här.

Framtiden

  • Under kommande kvartal blir det intressant att följa utvecklingen i Finland där intäkterna i Q2 inte riktigt motsvarade de förväntningar som fanns. Kassaflödet förväntas under Q3 förstärkas markant. Likvida medel vid periodens slut förväntas uppgå till 53,4 MSEK att jämföra med 18,4 MSEK från samma period förra året. Omsättningen förväntas uppgå till 438,5 MSEK. Klicka här för fler nyckeltal.