UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen 10,2 procentenheter sämre än OMXS30 senaste veckan

13:24 / 30 september 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX vs OMXS v. 39

Småbolagen har drabbats hårt av den senaste tidens makroekonomiska oroligheter och har under den senaste veckan handlats ned med mer än 10 procentenheter mot OMXS30. Sett på månadsbasis skiljer det 13,7 procentenheter till de större bolagens fördel. Två historiskt sett tydliga trender är att de mindre bolagen följer de lite större med en viss fördröjning samt att de mindre bolagen klarar sig generellt sämre när riskaversionen ökar.

Under veckan har vi på introduce.se publicerat updates på bolagen nedan. Introduce Update ger en snabb och tydlig bild av bolagets utveckling det senaste halvåret ur ett investerarperspektiv.

2E Group, Micro Systemation, Addnode, BioGaia