UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Probi - Update

09:45 / 21 september 2011 Article

om_bolaget

Nyheter

  • 8/4: EFSA - European Food Safety Authority gjorde en negativ rekommendation angående 13.1-ansökningar för hälsopåstående inom maghälsa för Probis bakterie Lp299v. Notera att ansökningarna gjordes under 2007 och 2008 av ett antal från Probi fristående aktörer och baserades på ofullständiga underlag. Inga omedelbara konsekvenser förväntas av detta besked. Läs mer  här.
  • 15/8: Styrelsen i Probi AB fattade beslutet om att genomföra återköp av egna aktier. Syftet med Probis förvärv av egna aktier är att bidra till ett ökat aktieägarvärde och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2012. För hela pressmeddelandet, klicka  här.
  • 25/8: Probi ingick ett kosttillskottavtal med Pharmavite. Pharmavite är ett av de största bolagen på den amerikanska marknaden för vitaminer, mineral och kosttillskott (VMS). I början av 2012 lanserar Pharmavite Probis kosttillskott under varumäret Nature Made® och avtalet förväntas ge mellan 5 och 10 MSEK i intäkter för Probi under 2012. För mer information, klicka  här.
  • 7/9: Skandia Liv ökade sitt innehav i Probi, från 191 837 till 703 240 aktier vilket motsvarar 7,51 procent av kapitalet och rösterna. Skånemejerier har avyttrat hela sitt innehav om totalt 966 403 antal aktier vilket motsvarar 10,3 procent. Hela pressmeddelandet läser du  här.

Analys

  • Aktien har stigit med 32,5 % från botten vid 40 kr i början av augusti. Handel sker nu mellan stöd och motståndsnivåerna vid 52 kr respektive 54 kr. För att läsa hela tekniska analysen gjord idag så klicka  här.
  • Omsättningen under Q2 uppgick till 24 MSEK (16 MSEK) vilket var över Remiums prognos på 21 MSEK. Samarbetet med Bringwell gällande ProbiMage och ProbiFrisk står för ungefär hälften av ökningen. Omsättningen för kosttillskott blev 12,5 MSEK för kvartalet vilket innebär att kosttillskott för första gången är bolagets största segmentet. Klicka här för fler nyckeltal.
  • Avkastning på det egna kapitalet förväntas uppgå till 15,8 %. Remiums analytiker estimerar ett P/E-tal på 24,5. För att jämföra fler aktienyckeltal klicka här.

Insider & Mäklarstatistik

  • Den enda insynsregistrerade personen som handlat i aktien är styrelsemedlemen Eva Redhe som totalt köpt 4 000 aktier vid två olika tillfällen. För historiska data på den insynsregistrerade handeln klicka här.
  • 31 olika mäklare har handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Handelsbanken och Swedbank som huvudaktörer. Handelsbanken har nettoköp 114 588 aktier till en snittkurs på 47,10 kr medan Swedbank toppar säljsidan med 135 231 aktier till en snittkurs på 46.68 kr. Klicka här för en mer detaljerad lista.

Framtiden

  • Under kommande kvartal förväntas bolagets omsättning uppgå till 24,5 MSEK vilket innebär en minskning med 2,2 MSEK jämfört med samma period förra året. Enligt Remiums prognoser förväntas Q3 blir bolagets näst starkaste kvartal. Detta bland annat tack vare positiva utsikter för lansering av ProViva i Finland under hösten. Samtidigt har det även spekulerats om en möjlig expansion till fler europeiska länder utanför norden till följd av relanseringen i Finland. Klicka här för fler nyckeltal.