UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nordic Service Partners - Update

13:25 / 20 september 2011 Article

om_bolaget

Nyheter

 • 29/4: Bolaget kommunicerar en nyhet om ett förvärv av en Burger-King restaurang i centrala Örebro. Restaurangen är NSP:s första i Örebrotrakten och förväntas ha en stor försäljningspotential. På sikt planerar man att öppna ytterligare Burger King-restauranger i området. Restaurangen har en omsättning på cirka 11 MSEK och har 20 anställda. För att läsa hela pressmeddelandet klicka  här.
 • 3/8: NSP har slutfört förhandlingarna om en ny och utökad finansieringsram för bolaget. Detta gav förutsättningar att inleda den planerade tillväxtfasen och de investeringar som ska göras beräknas ge mellan 50 och 60 MSEK i ökad omsättning på årsbasis. Läs hela pressmeddelandet  här.
 • 22/8: Ulf Wahlstedt, en av bolagets grundare, styrelsemedlem samt större aktieägare begärde av personliga skäl om ett utträde ur styrelsen. För mer detaljerad information klicka  här.

Försäljning

 • April: Försäljningen uppgick till 50 MSEK, en minskning med 5,0 % jämfört med samma månad föregående år (52,6). Bakom detta svarar valutakursförändringar för -1,7 procentenheter. Även den brand som i mars drabbade restaurangen vid Rådhusplatsen i Köpenhamn påverkade försäljningen med -1,7 procentenheter.
 • Maj: Försäljningen uppgick till 50,1 MSEK vilket motsvarar en minskning med 10,4 % jämfört med samma månad föregående år (56,0). Valutaförändringar står för 2,3 procentenheter av minskningen.
 • Juni: Försäljningen uppgick till 52,4 MSEK, en minskning med 1,7 % jämfört med samma månad föregående år (53,3). Av minskningen svarar valutaförändringar för 1,6 procentenheter.
 • Juli: Försäljningen uppgick till 54,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med 2,3 % jämfört med samma månad föregående år (56,1). Valutaförändringar svarar för 1,2 procentenheter av minskningen.
 • Augusti: Försäljningen uppgick till 51,9 MSEK, en minskning med 3,1 % jämfört med samma månad föregående år (53,6). Av minskningen står valutaförändringar för 0,8 procentenheter.

Analys

 • Aktien handlas i vad som bäst kan beskrivas som en konsolidering där trenden är neutral på kort och medellång sikt. Stöd återfinns närmast vid 7 kr medan närmaste motstånd sannolikt finns vid 8,25 kr. För att läsa hela tekniska analysen gjord idag så klicka  här.
 • Omsättningen uppgick till 153,5 MSEK (162,8) vilket motsvarar en minskning med nästan 6 % jämfört med samma period föregående år. Valutaförändringar påverkar bolaget markant och motsvarade under Q2 3,5 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,9). Klicka här för fler nyckeltal.
 • Avkastning på det egna kapitalet förväntas uppgå till 2,7 %. Remiums analytiker estimerar ett P/E-tal på 25,5. För att jämföra fler aktienyckeltal klicka här.

Insider & Mäklarstatistik

 • Under perioden har det skett ett flertal insidertransaktioner i bolaget. Jeppe Droob är insynsregistrerad i egenskap av större innehavare och han har sedan i slutet av mars köpt totalt 107 912 aktier. Ulf Wahlstedt, som även har begärt utträde från styrelsen har totalt sålt 8 934 aktier. Styrelsemedlem Anders Wehtje har köpt 7500 aktier. Läs mer här.
 • 17 olika mäklare har handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Danske Bank och Nordnet som huvudaktörer. Danske Bank har nettoköp 71 055 aktier till en snittkurs på 7,48 kr. Nordnet toppar säljsidan med 48 854 nettosålda aktier till en snittkurs på 7,55. Klicka här för en mer detaljerad lista.

Framtiden

 • Under kommande kvartal förväntas bolagets omsättning uppgå till 147,9 MSEK vilket innebär en minskning med 12,8 MSEK jämfört med samma period förra året. Ombyggnationer av Burger King-restauranger har redan inletts och förväntas enligt plan fortsätta vilket kan vara en av de faktorer som sänker omsättningen något. Dock förväntas detta kvartal enligt Remiums prognoser bli det näst starkaste under 2011 efter Q2. Klicka här för fler nyckeltal.