UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Micro Systemation - Update

09:11 / 27 september 2011 Article

MSAB - Om bolaget ny

Nyheter

  • 18/5: MSAB erhåller tilläggsorder från USA på 109 st XRY Field Version. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 MUSD med leverans inom 100 dagar. Läs hela pressmeddelandet här.
  • 1/6: FBI har valt att investera i ytterligare 60 stycken XRY Logical office system. De förnyar även ett flertal logical och complete-licenser. Ordervärdet uppgår till 198 TUSD. Detta breddar kundbasen och visar att MSAB har produkter i världsklass. För mer information, klicka här.

Analys

  • Micro Systemation bröt igenom den viktiga nivån 14,80 kr vilket nu utgör motstånd i handeln. Trenden i aktien är fortsatt negativ på samtliga tidshorisonter, dock ser den negativa trenden ut att ha avtagit något. Läs hela den tekniska analysen här.
  • Omsättningen under Q2 uppgick till 24,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 41 % y/y. Rörelsemarginalen uppgår till 10 % tack vare en stark bruttomarginal. 98 % av inkomna ordrar levererades på under en vecka. Observera att Q2 är det kvartal som förväntas vara svagast i år. För mer nyckeltal, klicka här.
  • Enligt Remiums prognoser uppgår P/E-talet för 2011e till 10,9 samtidigt som avkastningen på det egna kapitalet väntas uppgå till 42,1 %. Direktavkastningen baserad på 2011 års förväntade utdelning uppgår till 6,7 %. Den 30/6 uppgick nettokassan till knappt 40 MSEK. Jämför flera nyckeltal här.

Insider & Mäklarstatistik

  • Endast två insidertransaktioner har skett de senaste sex månaderna och det är styrelseledamoten Jan-Olof Beckman som köpt totalt 100 000 aktier i två omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 380 000 aktier. För en mer detaljerad lista, klicka här.
  • Totalt har 14 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Nordnet och Avanza som huvudaktörer. Nordnet dominerar på köpsidan med 30 709 köpta aktier till en snittkurs på 16,13 kr. Avanza toppar säljsidan med 21 887 sålda aktier till en snittkurs på 16,88 kr. Klicka här för att läsa mer.

Framtiden

  • Som nämnt under "Nyheter" så fick MSAB en tilläggsorder från USA gällande 109 st XRY Field Version. Dessa kommer att levereras samt faktureras under Q3. De ordrar som kom under juli månad (franska polisen) intäktsfördes delvis under Q2 men en del av intäkterna fortsätter över till Q3. Ytterligare sju personer kommer börja på MSAB under hösten och det parallellt med ett tuffare marknadsklimat gör att prognoserna justeras ned. Omsättningen under Q3 förväntas uppgå till 35,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12 % y/y. Klicka här för mer information.