UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders fortsatt på köpsidan

10:52 / 26 september 2011 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Eolus Vind har styrelseordförande Hans-Göran Stennert köpt 20 000 aktier i bolaget. Hans-Göran Stennert äger totalt 300 000 A-aktier samt 564 984 B-aktier i Eolus Vind.
I Vitec har styrelseledamoten Jan Friedman köpt aktier i flera omgångar. Totalt
uppgick den senaste tidens köp till 7 346 aktier och Jan Friedmans sammanlagda innehav
uppgår till 9 346 aktier.
I Indutrade har styrelseledamoten Ulf Lundahl köpt 2 000 aktier i det egna bolaget.
Detta innebar en dubblering av innehavet då det nu totalt uppgår till 4 000 aktier.
I Poolia har VD Monika Elling köpt 50 000 aktier. Efter transaktionen uppgår hennes
aktieinnehav till 338 000 aktier i Poolia vilket gör henne till den 8:e största
ägaren.
I Nordic Service Partner har huvudägaren Jeppe Droob fortsatt att köpa aktier i det
egna bolaget. Under augusti månad har han köpt 8 750 aktier och det totala innehavet
uppgår till 18,9 % av rösterna och kapitalet.
I East Capital Explorer har flertalet insynsregistrerade personer köpt aktier under
den senaste tiden. Alexander Ikonnikov, styrelseledamot, har köpt 2 500 aktier. Jacob
Grapengiesser, partner samt senior rådgivare, har köpt 22 046 aktier. Paul Bergqvist,
styrelseledamot, har köpt 2 000 aktier. Peter Elam Håkansson är en av bolagets
grundare och har under andra halvan av augusti i två omgångar köpt 87 800 aktier genom
bolag. Slutligen har Justas Pipinis, styrelseledamot, köpt 4 258 aktier. Sammanlagt
har insiders köpt 118 604 aktier vilket motsvarar ungefär lite mer än 6 miljoner
kronor.
I Profilgruppen har Samuel Sandkvist köpt 1 500 aktier i två omgångar vilket även utgör hans totala innehav.
I Svedbergs har VD Anders Tofte utökat sitt innehav med 6 020 aktier. Före dessa transaktioner hade Anders Tofte inga aktier i bolaget.
I DIBS Payment Serivce har Christoffer Häggblom genom bolag köpt 30 000 aktier den 19:e augusti. Christoffer Häggblom är även vd för Right Internet Ventures som är 5:e största ägare i bolaget.
I Image Systems har VD samt större innehavare Mikael Jacobsson köpt 40 000 aktier. Totalt uppgår hans aktieinnehav till 3 946 808 aktier.
I WeSC har Jan Carl Adelswärd köpt 3 500 aktier den 11:e augusti.
I Midsona har VD Peter Åsberg köpt 3 500 aktier i det egna bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår efter transaktionen till 27 052 aktier vilket med dagens aktiekurs motsvarar drygt 350 000 kr.
I 3L System har insiders köpt aktier i två omgångar. Först köpte Mikael Pihlblad, utvecklingschef, 310 aktier och därefter köpte VD Fredrik Ruben 1 000 aktier i det egna bolaget.
I Global Health Partner fortsätter styrelseledamoten Andrew Wilson att sälja aktier.
Den senaste försäljningen rörde sig om 20 150 aktier och detta innebär att det totala
innehavet nu är 0.
Övriga insidertransaktioner har skett i Pricer, VBG Group, Arise Windpower, Net Entertainment samt Geveko.
 • 2E Groups nytillträdda CFO Hélène Gustavii har köpt 2 000 aktier i två omgångar i det egna bolaget.
 • Eolus Vinds styrelseordförande Hans-Göran Stennert har ökat sitt innehav och köpt 20 000 A-aktier samt 10 000 B-aktier. Styrelseledamoten Bengt Simmingssköld har samtidigt sålt 20 000 A-aktier samt köpt 5000 B-aktier.
 • Bengt Julander fortsätter öka sitt innehav i MedCap och köpte den 2/9 1 000 000 aktier. Lite drygt en vecka senare köpte Julander 200 000 aktier följt av två transaktioner de kommande dagarna på 800 000 aktier samt 250 000 aktier. Julander som är styrelseordförande har nu ett innehav om totalt 28 190 050 aktier eller 23,8% av kapitalet. Notera att transaktionerna skett genom Linc Invest AB som är MedCaps största ägare.
 • Seamless styrelseledamot Johan Kyllerman har köpt 5000 aktier, hans totala innehav uppgår nu till 30 000 aktier.
 • I Smarteq har styrelseordförande Yngve Andersson köpt 200 000 B-aktier.
 • Anders Hagegård som är styrelseledamot i Trygga Hem har sålt 500 aktier. Hagegårds totala innehav uppgår nu till 104 719 antal aktier.
 • I Phonera har Michael Lindström, styrelseledamot, sålt aktier i två omgångar. Sammanlagt har han avyttrat 6002 aktier i Phonera och hans nuvarande innehav uppgår till 123 998 aktier.
 • I Nordic Service Partners har styrelseledamoten och större innehavan Anders Wehtje köpt aktier i två omgångar under september månad. Totalt har Anders Wehtje köpt 7 500 aktier i Nordic Service Partners och hans totala innehav uppgår nu till 1 181 389 aktier.
 • AllTeles huvudägare Mark Anthony Hauschildt har varit väldigt aktiv under hela 2011 och utökat sitt innehav i flera omgångar. Under september har han hittills köpt aktier i fyra omgångar om totalt 100 703 aktier.
 • FastPartners fastighetschef Svante Hedström har nyligen köpt 1 455 aktier för att nu ha ett totalt innehav om 7 455 aktier.
 • I Swedol har flertalet insiders varit aktiva under perioden. Finanschefen Casper Tamm har köpt ytterligare 5 000 aktier i det egna bolaget för att nu ha ett innehav om 85 000 aktier. Rolf Zetterberg, styrelseledamot och större innehavare, har köpt 20 000 aktier för att nu ha ett totalt innehav om 150 000 aktier privat samt 34 000 000 aktier genom bolag. Slutligen har VD Markku Piippo utökat sitt innehav med 6 000 aktier. Totalt äger han 470 000 aktier i det egna bolaget.
 • CTTs Tony Rosendahl maka har köpt 3 275 aktier.
 • Vice VD i Duni, Mats Lindroth, har köpt 1000 aktier.
 • Svedbergs VD Anders Tofte har i två omgångar köpt totalt 4000 aktier.