UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aktiva insiders bland börsens mindre bolag

10:31 / 12 september 2011 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Eolus Vind har styrelseordförande Hans-Göran Stennert köpt 20 000 aktier i bolaget. Hans-Göran Stennert äger totalt 300 000 A-aktier samt 564 984 B-aktier i Eolus Vind.
I Vitec har styrelseledamoten Jan Friedman köpt aktier i flera omgångar. Totalt
uppgick den senaste tidens köp till 7 346 aktier och Jan Friedmans sammanlagda innehav
uppgår till 9 346 aktier.
I Indutrade har styrelseledamoten Ulf Lundahl köpt 2 000 aktier i det egna bolaget.
Detta innebar en dubblering av innehavet då det nu totalt uppgår till 4 000 aktier.
I Poolia har VD Monika Elling köpt 50 000 aktier. Efter transaktionen uppgår hennes
aktieinnehav till 338 000 aktier i Poolia vilket gör henne till den 8:e största
ägaren.
I Nordic Service Partner har huvudägaren Jeppe Droob fortsatt att köpa aktier i det
egna bolaget. Under augusti månad har han köpt 8 750 aktier och det totala innehavet
uppgår till 18,9 % av rösterna och kapitalet.
I East Capital Explorer har flertalet insynsregistrerade personer köpt aktier under
den senaste tiden. Alexander Ikonnikov, styrelseledamot, har köpt 2 500 aktier. Jacob
Grapengiesser, partner samt senior rådgivare, har köpt 22 046 aktier. Paul Bergqvist,
styrelseledamot, har köpt 2 000 aktier. Peter Elam Håkansson är en av bolagets
grundare och har under andra halvan av augusti i två omgångar köpt 87 800 aktier genom
bolag. Slutligen har Justas Pipinis, styrelseledamot, köpt 4 258 aktier. Sammanlagt
har insiders köpt 118 604 aktier vilket motsvarar ungefär lite mer än 6 miljoner
kronor.
I Profilgruppen har Samuel Sandkvist köpt 1 500 aktier i två omgångar vilket även utgör hans totala innehav.
I Svedbergs har VD Anders Tofte utökat sitt innehav med 6 020 aktier. Före dessa transaktioner hade Anders Tofte inga aktier i bolaget.
I DIBS Payment Serivce har Christoffer Häggblom genom bolag köpt 30 000 aktier den 19:e augusti. Christoffer Häggblom är även vd för Right Internet Ventures som är 5:e största ägare i bolaget.
I Image Systems har VD samt större innehavare Mikael Jacobsson köpt 40 000 aktier. Totalt uppgår hans aktieinnehav till 3 946 808 aktier.
I WeSC har Jan Carl Adelswärd köpt 3 500 aktier den 11:e augusti.
I Midsona har VD Peter Åsberg köpt 3 500 aktier i det egna bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår efter transaktionen till 27 052 aktier vilket med dagens aktiekurs motsvarar drygt 350 000 kr.
I 3L System har insiders köpt aktier i två omgångar. Först köpte Mikael Pihlblad, utvecklingschef, 310 aktier och därefter köpte VD Fredrik Ruben 1 000 aktier i det egna bolaget.
I Global Health Partner fortsätter styrelseledamoten Andrew Wilson att sälja aktier.
Den senaste försäljningen rörde sig om 20 150 aktier och detta innebär att det totala
innehavet nu är 0.
Övriga insidertransaktioner har skett i Pricer, VBG Group, Arise Windpower, Net Entertainment samt Geveko.
 • I Proact har Hans Åkerlund bantat sitt innehav något genom att sälja 2750 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 3250 aktier.
 • Vitecs styrelseledamot Jan Friedman fortsätter köpa aktier i bolaget. Sedan senaste insideranalysen gjordes har Jan köpt aktier i två omgångar. Jans totala innehav uppgår nu till 11 029 aktier.
 • Nordic Service Partners har huvudägarna varit aktiva med Jeppe Droob i spetsen. Jeppe har köpt ytterligare 25 000 aktier vilket betyder att hans totala innehav nu omfattar 2 064 136 aktier. Ulf Wahlstedt som är NSP:s tredje största ägare har minskat sitt innehav och sålt i tre omgångar om totalt 8934 aktier.
 • Midsona har Lennart Svensson köpt 4000 aktier i två omgångar, hans totala innehav uppgår nu till 10 416 aktier.
 • Phonera har Vice VD Robert Öjfelth sålt 4200 aktier vilket innebär en minskning av sina aktier med cirka 14 %. Björn Selvadurai har samtidigt köpt nya aktier och hans totala innehav nu uppgår till 6200 aktier.
 • I Skistar har VD Mats Årjes köpt 100 000 aktier. Hans totala innehav om 220 304 aktier motsvarar nu 0,6 % av kapitalet samt 0,4 % av rösterna.
 • CellaVisions styrelseledamot Torbjörn Kronander har ökat sitt innehav med 10 000 aktier vilket innebär att Torbjörn nu står för 210 000 av CellaVisions aktier.
 • I Swedol har Rolf Zetterberg som är största ägare genom bolaget Zelda AB  köpt 20 000 aktier. Zelda AB som Rolf styr tillsammans med Swedols styrelseordförande och tillika bror John Zetterberg står nu för 53,1 % av kapitalet samt 75,3 % av rösterna.
 • I Probi har styrelseledamot Eva Redhe dubblat sitt innehav och köpt 2000 aktier. Således uppgår Evas totala innehav till 4000 aktier.
 • I Aqeri har styrelseledamot Manne K. A. Koerfers genom bolaget Koerfer management AB köpt 3000 aktier.
 • I MedCap har styrelsen varit aktiva med ordförande Bengt Julander i spetsen som ökat sitt innehav med 1 000 000 aktier. Bengts totala innehav uppgår nu till 26 940 050 aktier. Värt att observera är att Bengt genomfört transaktionerna genom Linc Invest AB som är MedCaps största ägare. Även styrelseledamot Anders Hansen har köpt aktier och denna gång 16 422 stycken, hans totala innehav uppgår nu till 279 422 aktier.

 

Övriga insidertransaktioner har skett i Systemair, Opcon samt Elos.