UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Addnode - Update

09:56 / 28 september 2011 Article

Om_bolaget

Nyheter

  • 7/6: Addnode har förvärvat CDLight A/S vilket breddar bolagets erbjudandet på den danska marknaden som leverantör av IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation. CDLight A/S har en total omsättning på cirka 30 MSEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.
  • 15/6: Jonas Gejer tillträder den 15 juni 2011 som ny VD för Technia och affärsområdeschef Product Lifecycle Management. Jonas Gejer som är en av grundarna till Technia har varit verksam 17 år i bolaget och är för närvarande Vice President and Director Consumer & Life Sciences, Europe. Läs hela pressmeddelandet här.
  • 5/7: Addnode har genom det helägda dotterbolaget Mogul AB sålt hela sitt innehav om 35 procent av aktierna i mjukvaruföretaget eviware Software AB till det amerikanska mjukvaruföretaget SmartBear Softwear Inc. Detta innebär en realisationsvinst på 19-23 MSEK. Läs hela pressmeddelandet här.
  • 25/8: Statens fastighetsverk väljer Addnodes dotterbolag Ida Infront som leverantör av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Med iipax permission som e-Tjänst för att hantera diarieföring och ärendehantering hjälper Ida Infront myndigheten att uppfylla dagens och framtida krav på en modern e-förvaltning. Klicka här för mer information.
  • 12/9: Addnode genomförde en nyemission samt omedelbart återköp av 674 224 nya C-aktier. Läs hela pressmeddelandet här.

Analys

  • Addnode handlas fortsatt inom det konsolideringsintervall som tidigare etablerats. Dock har aktien fallit något på den senaste tidens volatila börs och handlas nu nära stödet vid 24 kr. Klicka här för att läsa den senaste tekniska analysen.
  • Omsättningen för Q2 motsvarade inte riktigt de förväntningar som ställts av Remiums analytiker. Inom Content Management har fokus varit att förbättra lönsamheten snarare än att öka försäljning och därmed minskar omsättningen följaktligen. Inom PLM försämrades marginalen markant. Omsättningen uppgick under Q2 till 314,5 MSEK och rörelsemarginalen landade på 4,9 % att jämföra med 2,9 % vid samma period förra året.För mer nyckeltal, klicka här.
  • Enligt Remiums prognoser uppgår P/E-talet för 2011e till 8,2 och den förväntade direktavkastning till 9,8 % baserat på 2011 års förväntade utdelning. Visst fortsatt förvärvsutrymmet finns då nettokasssan den 30/6 uppgick till 96,4 MSEK. Jämför fler nyckeltal här.

Insider & Mäklarstatistik

  • Totalt har 31 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med SEB Enskilda och Nordnet som huvudaktörer. SEB Enskilda har 435 580 nettoköp till en snittkurs på 28,72 kr. På säljsidan toppar Nordnet med 179 413 antal sålda aktier till en snittkurs på 28,72 kr. Klicka här för att läsa mer.

Framtiden

  • Som nämnt under "Nyheter" så avyttrades bolagets aktier i eviware vilket resulterar i en realisationsvist på 19-23 MSEK. Omsättningen under Q3 förväntas uppgå till 290,6 MSEK med ett rörelseresultat på 35,2 MSEK. Observera att Q3 förväntas bli det svagaste kvartalet i år. Klicka här för mer information.